Podmínky StayHero

Každý cvičenec parkour kroužku v StayHero mladší 18-ti let podléhá řádu StayHero a naslouchá pokynům trenérů. Nedodržení řádu může být v krajním případě potrestáno i vyloučením. Pokud cvičenec takto opustí StayHero , ztratí nárok na vrácení poplatku. Pokud cvičenec nenastoupí do parkour kroužku, ztratí nárok na vrácení poplatku. Za svou bezpečnost, osobní věci a cennosti si během celé účasti na parkour kroužku každý cvičenec zodpovídá sám, nebo za jeho bezpečnost odpovídají zákonní zástupci. Účastník se zříká jakékoliv náhrady za zranění, ublížení na zdraví či poškození věci. Doporučujeme zajistit si úrazové pojištění vhodné pro aktivity se zvýšeným rizikem úrazu.

Potvrzuji pravdivost uvedených osobních údajů a jsem seznámen a plně souhlasím s tímto prohlášením a to stvrzuji svým přihlášením do StayHero .

StayHero Camp

Platba a storno poplatky:
Jestliže se účastník tábora nezúčastní, musí si za sebe najít náhradu,
nebo zaplatit storno poplatek ve výši 3 000 Kč. V případě zrušení
přihlášky ze zdravotních důvodů vracíme 100% uhrazené částky z ceny
tábora (potřeba doložit potvrzení od lékaře).